Порядок підготовки основних засобів наукової комунікації

    Головні канали комунікації, спрямовані на дифузію знань у науково-дослідницькій сфері: 
 1. інформаційний обмін при персональних контактах на семінарах, симпозіумах, виставках та ін.;
  видання методичних рекомендацій, посібників, інформаційних листів тощо;
  навчання лікарів на робочих місцях,
  на курсах підвищення кваліфікації тощо;
  проведення наукових семінарів, симпозіумів, форумів у наукових установах та вищих навчальних закладах;
  розповсюдження інноваційних медичних знань шляхом включення медичних досягнень у курси лекцій для студентів вищих навчальних закладів;
 2. винахідницька та патентно-ліцензійна діяльність і т.п. 
Вимоги до підготовки методичних рекомендацій, інформаційних листів та галузевих нововведень Ви знайдете у прикріплених файлах