Розклад занять для аспірантів

Розклади занять для аспірантів розміщені на сторінці відділу аспірантури та докторантури – РОЗКЛАДИ

Щорічно проводяться семінари, лекції та тренінги для аспірантів

Жовтень-листопад

1. Підготовка, планування та звітування по дисертаційній науково-дослідній роботі (фахівці наукового відділу)

2. Документація необхідна для ведення клінічних та експериментальних досліджень, робота у віварії та клініці (фахівці наукового відділу)

3. Біоетичні аспекти наукових досліджень (Голова Комісії з біоетики ТНМУ)

Березень-квітень

1. Патентно-ліцензійна справа (керівник патентно інформаційного відділу ТНМУ)

2. Статистична обробка даних

3. Семінари/лекції, що стосуються академічної доброчесності, виявлення і запобігання плагіату (координатор з Академічної доброчесності в ТНМУ)

Квітень-травень

1. Робота з наукометричними базами Scopus, Web of Science, PubMed (керівник наукового відділу)

2. Профілі науковця Google Scholar, LinkedIn, ORCID, ResearcherID, ResearchGate (керівник наукового відділу)

3. Підбір журналу для публікації результатів наукових досліджень (керівник наукового відділу)

4. Правила оформлення списків використаної літератури, міжнародні стилі цитування (APA, Vancouver, MLA та інші) – представник бібліотеки /керівник наукового відділу

За детальним розкладом звертайтеся до фахівців наукового відділу

Графік на 2020 рік

Розклад_очна денна_ВЕСНЯНИЙ.xls