НДР, які фінансуються за рахунок держбюджету України

Наказ МОЗ України від 17.11.2020 № 2651 “Про затвердження Переліку наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться у 2021 році за рахунок коштів державного бюджету”

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ МІНІСТЕРСТВОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я

1/ Імуногенетика злоякісного росту: вплив експресії гена Bcl-2 на стан протипухлинного імунітету та за умов коригувального впливу наноматеріалів. 2019-2021 рр. № держреєстрації 0119U002307.

Керівник: старший дослідник Н.Є. Лісничук. Відповідальний виконавець: проф. О.М. Олещук

2/ Розробка спеціалізованого медичного обладнання і лікувально-реабілітаційних методик для надання телемедичної (дистанційної) допомоги пацієнтам із травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату. 2019-2021 рр. № держреєстрації 0119U000608.

Керівник: старший дослідник доктор мед. наук Цвях А.І. Відповідальний виконавець: доц. Господарський А.Я.

З науковими результатами та здобутками з тематики Ви можете ознайомитисятут

3/ Пілотне дослідження з неонатального скринінгу первинних імунодефіцитів методом TRECs i KRECs визначення Т- і В-лімфопеній 2020-2022 рр. № держреєстрації 0120U104282.

Керівник: проф. Боярчук О.Р. Відповідальний виконавець: доц. Ярема Н.М.

4/ Моно- і змішані інфекції, що передаються кліщами, вдосконалення лікувально-діагностичних технологій і заходів біобезпеки 2020-2022 рр. № держреєстрації 0120U104348

Керівник: Академік НАМН України, Андрейчин М.А. Відповідальний виконавець: доц. Шкільна М.І.

5/ Впровадження елементів нейро-розвиткового догляду за передчасно народженими дітьми та їх катамнестичне спостереження 2020-2022 рр. № держреєстрації 0120U104281.

Керівник: проф. Павлишин Г.А. Відповідальний виконавець: доц. Сарапук І.М.

6/ Рання діагностика кардіоваскулярних та метаболічних порушень у дітей шкільного віку 2020-2022 рр. № держреєстрації 0120U104283.

Керівник: проф. М.І. Марущак Відповідальний виконавець: проф. Павлишин Г.А.

7/ Розробка оригінальних комбінацій антигіпертензивних засобів, їх аналіз та стандартизація 2020-2022 рр. № держреєстрації 0120U104201.

Керівник: доц. Логойда Л.С. Відповідальний виконавець: доц. Поляк О.Б.

8/ Дослідження регенеративного потенціалу засобів клітинної терапії при гострому респіраторному дистрес-синдромі. 2021-2023 рр. № держреєстрації 0121U100159.

Керівник д-р мед. наук, проф. І.Я. Криницька. Відповідальний виконавець: доц. А.І. Довгалюк

9/ Особливості вітамінного та мінерального статусу у здорових дітей та у дітей із соціально значущими захворюваннями. 2021-2022 рр.№ держреєстрації 0121U100069.

Керівник канд. мед. наук, доц. М.І. Кінаш. Відповідальний виконавець: доц. Л.І.Добровольська

10/ Ендотеліальна дисфункція, гіперкоагуляція та мікросудинний тромбоз при COVID-19: оцінка ризику, патогенез та діагностика. 2021-2023 рр.№ держреєстрації 0121U100305.

Керівник д-р мед. наук, проф. М.М. Корда. Відповідальний виконавець: доц.О.О. Шевчук

11/ Вивчення ефективності системи ламінарного пневмозахисту мобільної концепт-моделі пневмошолому від вірусних (коронавірусних, COVID-19), бактеріальних, токсичних агентів. 2021-2023 рр. № держреєстрації 0121U108689.

Керівник д-р біол. наук, проф. І.М. Кліщ. Відповідальний виконавець: доц. А.О. Ковальчук.