1. 1. Вивчення вікових особливостей патогенезу краніоскелетної травми та ефективність її корекції кріоконсервованими фетальними нервовими клітинами (2016-2018).
  2. Керівник професор А.А. Гудима, відповідальний виконавець д-р мед.наук М.І. Марущак.
  3. 2. Морфофункціональний стан селезінки та фактори імунологічної резистентності в умовах експериментального канцерогенезу (2016-2018).
  4. Керівник доцент Н.Є. Лісничук, відповідальні виконавці професор О.М. Олещук, ст.наук.співр. І.Я. Демків
  5. 3.Вивчення епідеміології, патогенезу, клініки та вдосконалення діагностики і терапії лайм-бореліозу в ендемічних регіонах України, в тому числі в Тернопільській області. Розробка нових лікувальних технологій при цій інфекції (2017-2019).
    1. Керівник академік НАМН України, проф. М.А. Андрейчин; відповідальний виконавець доц. М.І. Шкільна