Журнали ТДМУ індексуються у CrossRef, завдяки чому усі статті отримують міжнародний індекс DOI. Також у Google Scholar та міжнародних наукометричних базах Index Copernicus та Ulrich`s Periodicals Directory, DOAJ, OAJI, JournalTOCs, ROAD, BASE (Bielefeld Academic Search Engine).

Open Academic Journals Index