Наукові здобутки

Для Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України 2019 рік був історично особливим, адже 17 квітня 2019 року згідно Указу Президента України №146/2019 університету було присвоєно статус національного. Отримання статусу національного – це велика заслуга усього колективу університету, та водночас велика відповідальність та реальний стимул до подальшого росту, ще якіснішої та продуктивнішої діяльності як в освітньому, так і науковому процесі. Упродовж звітного року в університеті здійснювався пошук нових підходів в організації роботи всіх структурних підрозділів для провадження ефективної наукової та інноваційної діяльності, міжнародного співробітництва, вступної кампанії, забезпечення належної якості освітнього процесу, лікувально-профілактичної, соціальної та господарсько-фінансової діяльності.

ТНМУ – переможець міжнародних конкурсів, ґрантів, програм. У 2020 році університет, за результатами конкурсу, який оголосило Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) Європейської Комісії, виграв проект Програми ЄС Erasmus+ «Building Academic Capacity in Global Health in the Eastern Europe – Central Asia Region (BACE)». Проект спрямований на створення або модернізацію освітніх програм у галузі охорони здоров’я та навколишнього середовища, модернізацію врядування закладів вищої освіти й сприятиме зміцненню зв’язків із ЗВО України та інших країн з економічним і соціальним середовищем. Університет у рамках програми Erasmus+ КА2 «Розвиток потенціалу вищої освіти – спільні проекти» (Capacity Building in the Field of Higher Education – Joint Projects) у 2020 році виграв проєкт «Simulation in Undergraduate MEDical Education for Improvement of SAFEty and Quality of Patient Care (SAFEMED+)». Цей проект передбачає розробку освітніх програм шляхом підготовки інноваційних курсів і методик та матеріальну допомогу для модернізації симуляційного центру університету. У результаті виграного ґранту в рамках програми «Instrumental Access» у серпні 2020 року університет отримав велику кількість сучасного лабораторного обладнання зі США від неприбуткової організації «Seeding Labs» (Бостон).

Продовжується реалізація проекту «Імплементація моделі поєднання навчання лікарів та громадської настороженості з діагностикою первинних імунодефіцитів у дітей Тернопільської області» завдяки виграному грантові Jeffrey Modell Foundation під керівництвом завідувача кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією, професора Оксани Боярчук. Активно втілюються проекти Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020: «Спільні дії спрямовані на зниження захворюваності на туберкульоз та зрівнювання доступу до медичних послуг в найбідніших і найбільш маргінальних громадах Польщі, Білорусі та України» та «Стиль життя різних соціальних і професійних груп населення та цивілізаційні загрози здоров’ю у прикордонному регіоні PL-BY-UA», спільний проект з University of Miskolc (Hungary) – EurECAS (European Evaluation of Comportment and Addiction among Students) project. Тернопільський національний медичний університет імені І. Горбачевського у жовтні 2019 року став членом Асоціації регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (The Association for Regional Cooperation in the Fields of Health, Science and Technology – RECOOP HST Association). Консорціум регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (RECOOP HST) було створено у 2006 році медичним центром «Cedars-Sinai» (CSMC, Лос-Анджелес, США) разом з одинадцятьма інститутами та університетами з шести країн Центральної та Східної Європи (СЕЕ). У 2012 році CSMC на базі консорціуму створив Асоціацію регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (RECOOP HST Association).

У ТНМУ продовжується робота з вивчення епідеміології, клініки та профілактики Лайм-бореліозу серед населення різних регіонів України. Проводяться клінічні і лабораторні дослідження для встановлення поширеності та захворюваності серед працівників лісових господарств, а також населення, що є частиною спільного українсько-польського проекту «Дослідження епідеміології, патогенезу, клініки та профілактики бореліозу» в рамках науково-дослідницьких проектів Європейського Союзу. Також продовжується співпраця з лабораторіями «IGeneX Inc.» і «ID-FISH Technology» (Пало Альто, США), лабораторією Інституту медицини села, що в місті Люблін (Польща) та спільне з ними дослідження збудників Лайм-бореліозу та інших трансмісивних інфекцій (анаплазмозу та бабезіозу) у кліщів, відібраних з довкілля Тернопільської області. Тернопільський національний медичний університет імені І. Горбачевського продовжує займати лідируючі позиції за результатами рейтингів «4 International Colleges & Universities» (https://www.4icu.org/ua/), Вебометричного рейтингу університетів світу (Webometrics ranking of world’s universities).

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського – потужний науковий заклад, в якому реалізована підготовка наукових кадрів шляхом навчання в магістратурі, клінічній ординатурі, аспірантурі та докторантурі. Впродовж останніх років спостерігається позитивна динаміка із захисту дисертаційних робіт.

На даний час в університеті працює 683 викладачі (без сумісників), з них 90 % мають науковий ступінь: 112 докторів наук (16 %) та 500 кандидатів наук (73 %). Серед науково-педагогічних працівників вчене звання професора мають 94 особи (14 %), учене звання доцента – 353 особи (52%). 38 співробітників університету є членами науково-методичних комісій, координаційних рад МОН України, МОЗ України та експертних комісій МОН та МОЗ України.

Важливе значення для підготовки наукових кадрів в університеті відіграють три спеціалізовані вчені ради, у яких проводять захисти кандидатських та докторських дисертацій з 10 спеціальностей: хірургія, нормальна анатомія (медичні науки), нормальна анатомія (біологічні науки), патологічна фізіологія; акушерство та гінекологія, педіатрія, внутрішні хвороби, інфекційні хвороби, біохімія (медичні та біологічні науки).

Базою для виконання науково-дослідних робіт та дисертацій є атестовані навчально-наукові лабораторії: Центральна науково-дослідна лабораторія, Міжкафедральна навчально-дослідна лабораторія, Лабораторія мікробіологічних та паратизитологічних досліджень, Лабораторія психофізіологічних досліджень, Навчально-дослідна лабораторія фармако-технологічних досліджень. Всі засоби вимірювальної техніки, які використовуються в цих лабораторіях, проходять метрологічний контроль і повірені. Усі лабораторії підтвердили свій статус та пройшли періодичну атестацію.

У видавництвi “Укрмедкнига” щоквартально видаються 14 всеукраїнських наукових медичних журналів, 12 з яких рекомендовані як фахові видання. Усі публікації отримують міжнародний індекс цитування DOI. Журнали включені у наукометричні бази Crossref та Google Scholar. Більшість журналів індексуються міжнародними наукометричними базами Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, JournalTOCs, ROAD, DOAJ, BASE (Bielefeld Academic Search Engine). Проводиться робота по включенню журналів у інші міжнародні наукометричні бази. Видається англомовний журнал International Journal of Medicine and Medical Research.