Публікаційна активність

Публікації 2019 року у журналах, які індексуються базою Scopus

Публікації 2019 року у журналах, які індексуються Web of Science Core Collection