Програма Horizon 2020

Наказ від 06.02.2017 №174 "Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам"

Наказ від 15.01.2018 № 32 "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України"

Наказ від 12.01.2017 № 40 "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації"

Наказ від 14.01.2016 №13 "Про затвердження порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам"

Наказ від 06.11.2015 № 1151 "Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266".

Наказ від 14.07.2015 № 758 "Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів"

Наказ від 17.10.2012 №1112 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"

Наказ від 14.09.2011 № 1057 "Перелік наукових спеціальностей"

Проект наказу "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"

Методичні рекомендації з оформлення міжнародних стилів цитування та посилання в наукових роботах

Референс менеджери:

Mendeley (https://www.mendeley.com/download-desktop/)

Zotero (https://www.zotero.org/download/)

EndNote (https://endnote.com/downloads/)

Mizhnar_styli_posylannya.pdf
mendeley.pdf
EndNote.pdf