Патентно-інформаційний відділ

Патентна робота університету має курс на створення принципово нових технічних рішень шляхом об’єднання зусиль науковців на стику наукових дисциплін, методичних можливостей, традицій, творчого і технічного потенціалів.

Винахідницький потенціал науковців університету спрямовано на розроблення і впровадження нових перспективних способів діагностики і лікування, створення високоефективних лікарських засобів моделювання патологічних процесів, макетування оригінальних лікувально-діагностичних апаратів, приладів.