Бібліометрика української науки

Бібліометрика української науки

Система Google Scholar надає можливість створення бібліометричних профілів університетам та науково-дослідним інститутам, що розглядаються як наукові декларації вчених і використовуються в якості бази для експертного оцінювання результативності їх дослідницької діяльності.

Згідно даних  за  2023 рік ТНМУ імені І.Я. Горбачевського посів 51 місце в рейтингу (індекс Гірша — 54).